repelsisrael@gmail.com

הרחקת עכברים וחולדות עם זרוע מתכווננת לשטח עד 110 מטר רבוע

MS-3913

הרחקת עכברים וחולדות במחיר הזול ביותר
מכשיר זה משמיע תדרים משתנים בטווח תדרים אשר לא נשמע באוזני בני האדם, ומשנה אותם באופן רנדומלי בצורה אוטומטית למניעת התרגלות של המזיקים לתדר
המכשיר בעל שטח כיסוי של עד 110 מטר רבוע
אחריות לשנה

₪199
₪399