repelsisrael@gmail.com

מרחיק יונים | מערכת סולרית אולטרסונית עם חיישן

MS-289

מרחיק סולארי אולטראסוני מגרש יונים וציפורים

מערכת חזקה ועוצמתית פועלת באמצעות תדרים אולטראסונים עוצמתים

המכשיר מגיע לטווח של כ-15 מטרים, אינו מצריך חיווטים מיוחדים, בעל תקן IP55 של עמידות במים ותנאי חוץ

המכשיר האולטראסוני יעיל נגד יונים וציפורים

המערכת אינה פוגעת בבעלי חיים או מזהמת את הסביבה, הרחקת יונים ללא רעלים בצורה ההומאנית

המכשיר מופעל באמצעות פאנל סולארי - ללא תלות בנקודות חשמל

המכשיר מופעל באמצעות גלאי נפח בעל זווית רחבה 110 מעלות, כאשר גלאי הנפח מזהה תנופה, הרמקול האולטראסוני נכנס לפעולה ומפעיל גם את תאורת הלדים שלו המשמשת גורם הרתעה נוסף נגד יונים וציפורים

ניתן גם לתלות את המערכת על קיר

₪330
₪899