repelsisrael@gmail.com

מכשיר ויבראסוני להרחקת עכברים חולדות ורב רגל שחור | 2 מוטות במחיר של אחד

MS-2019

2 מוטות במחיר של אחד
מרחיק המכרסמים הינו מוט ויבראסוני סולארי אשר מפעיל ויברציות (רטט) בכל מספר שניות
אפקטיבי ל60 מ"ר, מצוין גם להדברת רב רגל שחור
המכרסמים מתרחקים מהאזורים בהם מופעלים המוטות הויבראסונים, משום שהם חשים בסכנה.
המוט הויבראסוני אינו מכיל רעלים ואינו פוגע בחולד אלא מפעיל פולסים של ויברציות בלבד ולכן גם ידידותי לסביבה וגם לבעלי החיים.  
יש ליצור מרווח בין מוט למוט של 10מטר האחד מהשני
יש לנעוץ את המכשיר בעומק של 13 ס"מ בזווית של 30 מעלות באדמה
רצוי להניח את המוט באזור חשוף לשמש ככל הניתן, הרי הוא סולארי

₪169
₪399