repelsisrael@gmail.com

AGRILASER הרחקת ציפורים עם לייזר מבית

LITE

המילה האחרונה בתחום ההדברה האלקטרונית

AGRILASER LITE 

מכשיר לייזר להרחקת ציפורם במרחק של עד 1000 מטר
מכשיר חובה לחקלאים ,למגדלי דגים בבריכות ולבעלי מחסנים גדולים במיוחד

סרטון וידאו של המכשיר לייזר בדף למטה במידע נוסף

השיטה החדשה והמהפכנית להרחקת ציפורים ובעלי כנף למיניה

שיטה מיושמת בשדות תעופה ברחבי העולם, בחקלאות, במפעלי 

תעשייה,במחסנים גדולים,באולפני טלוויזיה ועוד

 CR123 מופעל על ידי שתי סוללות נטענות

(MADE IN NETHERLANDS) תוצרת אירופה

משלוח לבית הלקוח תוך 24 שעות עם שליח

₪4990
₪5990